Кравченко Леонід ПрокоповичКафедра готує молодших спеціалістів, бакалаврів та спеціалістів в галузі автомобільного транспорту. Стратегічні напрями діяльності – підготовка спеціалістів для галузі, підбір та формування висококваліфікованих викладацьких і наукових кадрів, розвиток науки в галузі, просвітництво.

Основні наукові дослідження:

-    удосконалення працездатності двигунів внутрішнього згоряння;

-    вивчення впливу сучасних технологічних процесів для відновлення автомобільних деталей та агрегатів;

-    створення систем комп’ютерної діагностики автомобілів;

-  системний аналіз компонент технічного обслуговування в автомобільному господарстві;

-  практичне застосування інформаційних технологій при рішенні обліково-транспортних завдань.

На кафедрі працюють 16 викладачів, з них 1-професор, д.т.н., 9 доцентів, к.т.н., 6 старших викладачів.
За роки роботи підготовлено понад 100 дипломованих фахівців, які працюють на різних автотранспортних підприємствах м. Миколаєва та області.

Викладачі кафедри активно співпрацюють з журналами: «Транспорт», «Технологічні системи», «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», які визначені  ВАК фаховими для науковців України, публікують наукові статті в галузевих журналах. Друкується внутрівузівська та з грифом Міністерства освіти і науки України навчально-методична література.

Завідуючим кафедрою, д.т.н., професором Бутаковим Б.І. видані за 2013-2014 р.р. 30 нефакових видань, 8 фахових (з них 6 закордоних), які корисні викладачам та науковим фахівцям дослідних організацій. Надруковано підручник «Теорія руху автомобіля» з грифом МОН України, авторами якого є доктор технічних наук, професор Волков В.П. та доктор філософії технічних наук, професор Вільський Г.Б. Професорами Кравченко Л.П. і Ментковським Ю.Л. видано навчальний посібник з грифом МОН України «Основи квантової механіки і статистики», допомогає кращому засвоєнню розділів сучасного матеріалознавства в автомобілебудуванні.

На Запорізькому автомобілебудівному заводі

Кафедра автомобілів та автомобільного господарства перебуває в постійному інноваційному пошуку, активно вивчає можливості підвищення якості підготовки фахівців і розширення свого впливу на кадрове забезпечення економіки. В IV кварталі 2009 року провідні викладачі кафедри на чолі з ректором здійснили візит на Запорізький автомобілебудівний завод. Між інститутом і заводом підписані документи про співробітництво, які дозволяють поліпшити матеріальну базу кафедри і забезпечити студентів високопрофесійною виробничою практикою. Кафедра придбала сучасний автомобіль «Оpel-ASTRA», який використовується при проведенні лабораторних робіт з дисциплін: «Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Діагностика технічного стану автомобілів».

 
    Викладачі кафедри є активними винахідниками. Так патенти на винаходи України з основних наукових напрямів отримали: Завідувач кафедрою, д.т.н., професор Бутаков Б.І. (3 патента),  професор Кравченко Л.П, доцент Новошицький В.А., старший викладач Кузнєцов А.В. – по 1 патенту. Значна увага приділяється участі викладачів в проведенні наукових конференцій, семінарів з актуальних проблем, які допомагають втілювати сучасні розробки в навчальний процес і виробити обгрунтовані рекомендації для його подальшого розвитку.
    Активну  участь у наукових конференнціях беруть студенти ІІІ- IV курсів. Важливою складовою діяльності кафедри є поїздки викладачів в регіони з метою популяризації спеціальності та профорієнтації школярів, їх участь в  телевізійних програмах, проведенні олімпіад "Золота Сова" та "Юний науковець".
    Кафедра автомобілів та автомобільного господарства динамічно розвивається. Її майбутнє пов’язано з активною роботою викладачів, що дозволить підвищити якість підготовки молодих фахівців, формувати і вирішувати проблеми подальшого розвитку науки та навчального процесу.